მძიმე ტექნიკის იჯარა, ჩაბმა-აწევითი სამუშაოები

მძიმე ტექნიკის იჯარა, ჩაბმა-აწევითი სამუშაოები

მძიმე ტექნიკის იჯარა, ჩაბმა-აწევითი სამუშაოები

მძიმე ტექნიკის იჯარა, ჩაბმა-აწევითი სამუშაოები

მძიმე ტექნიკის იჯარა, ჩაბმა-აწევითი სამუშაოები

Years In The Market
12

წელი ბაზარზე

Lifting Operations
8000

ჩატარებული ამწე სამუშაოები

Happy Clients
50

კმაყოფილი მომხმარებელი

სამშენებლო ტექნიკა

მოთხოვნადი ტექნიკა

Manitou MT1840
Manitou MT1840

A telehandler is a machine widely used in agriculture and industry. It is somewhat like a forklift but has a boom that can extend forwards and upwards from the vehicle. 2 machines are available.

1
B
1
azfen
BP